Hallituksen päätöksiä

Hallituksen päätöksiä 3.8.2019

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä yksi.

-todettiin eronneita jäseniä yksitoista.

-kannatusjäsenistä on seitsemän maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2019.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 373 jäsentä.

-keskusteltiin asioista yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 14.9.2019 Helsingissä liittyen.

-hallituksen seminaari pidetään Tahkolla 25-27.10.2019.

-yksityisalojen yhdistysten tapaamiseen osallistuu OllI-Pekka Kulju ja Niina Pietilä.

-seuraava kokous on yhdityksen ylimääräinen kokous lauantaina 14.9.2019 klo 13.00 alkaen.

 

 

Hallituksen päätöksiä 18.5.2019

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä kuusi.

-todettiin eronneita jäseniä kolme.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 376 jäsentä.

-kuultiin puheenjohtaja Olli-Pekka Kuljun kooste liittovaltuuston kokouksesta 3.5.2019.

-yksityislaojen yhdistyksien tapaaminen on 26.8.2019 Helsingissä.Yhdistyksestä  

 osallistuu tapaamiseen 2 henkilöä.

-suoritettiin Saariselän lomaviikon arvonta.

-hallitus päätti antaa rahastonhoitajlle luvan tuhota vuosien 2008-2012 tositteet.

-päätettiin pitää seuraava kokous lauantaina 3.8.2019 klo 10.00 Helsingissä. 

 

 

Hallituksen päätöksiä 14.4.2019

 

-valittiin yhdistykselle toimihenkilöt.

-varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Pietilä.

-yhdístyksen sihteerinä jatkaa Henna Sotkasiira.

-rahastonhoitajana jatkaa Marja-Leena Kivivuori.

-jäsentapahtumavastaavana toimii Nina-Maarit Myller.

-nuorisovastaavana jatkaa Niina Pietilä.

-päätettiin seuraavaan jäsenkirjeeseen tulevat asiat.

-päätettiin pitää seuraava kokous lauantaina 18.5.2019 klo 10.00 Helsingissä. 

 

 

Hallituksen päätöksiä 8.3.2019

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä yksi.

-todettiin eronneita jäseniä neljä.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 390 jäsentä.

-käytiin läpi varsinaisen kokouksen esityslista.

-hyväksyttiin toimintakertomus.

-hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

-tehtiin tarvittavat päätökset yhdityksen tulevaisuuden suhteen.

-hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

-päätettiin pitää seuraava kokous sunnuntaina 14.4.2019 vuosikokouksen jälkeen.

 

 

Hallituksen päätöksiä 11.1.2019

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä neljä.

-todettiin eronneita jäseniä viisi.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 402 jäsentä.

-kuultiin edunvalvonta asiamies Päivi Salinin katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta 

 asioihin.

-hyväksytiin vuosikokous kutsu tehdyin muutoksin.

-käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2018 jatkavalmisteluja varten.

-käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 jatkovalmisteluja varten.

-hyväksytiin opiskelustipendien saajat vuodelta 2018.

-päätettiin seuraavaan jäsenkirjeeseen tulevat asiat.

-päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 8.3.2019 klo 13.00 Helsingissä.  

 

Hallituksen päätöksiä 28.10.2018

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä neljä.

-todettiin eronneita jäseniä kolme.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 396 jäsentä.

-kuultiin edunvalvonta asiamies Päivi Salinin katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta 

 asioihin.

-päätettiin vuosikokouksen ajankohta ja paikka.

-päätettiin hallituksen seminaarin ajankohta vuodelle 2019.

-päätettiin jäsenedut vuodelle 2019.

-päätettiin jäsenkirjeeseen tulevat asiat.

-päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 11.1.2019 klo 13.00 Helsingissä.  

 

Hallituksen päätöksiä 10.8.2018

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä viisi.

-todettiin eronneita jäseniä kaksikymmentäkaksi.

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 400 jäsentä.

-kuultiin edunvalvonta asiamies Päivi Salinin katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta 

 asioihin.

-käytiin läpi yhdistyksen sääntöihin tehdyt muutokset.Säännöt on lähetetty

 liittohallitukselle hyväksyttäväksi.

-todettiin Saariselän lomaviikon arvonnan voittaja.Arvonta on suoritettu 16.6.2018.

-rahastonhoitaja esitteli koosteen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

-yhdistykselle on perustettu facebook sivut.Niina Pietilä esitteli sivut hallitukselle.

-päätettiin pitää seuraava kokous sunnuntaina 28.10.2018 seminaarin yhteydessä.

 

Hallituksen päätöksiä 4.5.2018

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä kaksi.

-todettiin eronneita jäseniä seitsemän

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 417 jäsentä.

-valittiin yhdistyksen toimihenkilöt eri tehtäviin.

-keskusteltiin hallituksen suunnitteluseminaaarista 27-28.10.2018 Kaisankoti,Espoo.

-keskusteltiin syksyn jäsentapahtumasta ja tehtiin tarvittavat päätökset.

-päätettiin vuosikokouksen esityksen mukaisesti puolittaa syksyn lomaviikon  omavastuu osuus.

-keskusteltiin jäsenkirjeeseen 2/2018 tulevista asiaoista ja päätettiin kirjeen postitus.

-päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 10.8.2018 klo 13.30 Helsingissä.

 

Hallituksen päätöksiä 9.3.2018

 

-hyväksyttiin uusia jäseniä kaksitoista.

-todettiin eronneita jäseniä yhdeksäntoista

-yhdistyksen jäsenmäärä kokouspäivänä 422 jäsentä.

-kuultiin edunvalvonta-asiamies Päivi Salinin katsaus päättyneisiin neuvotteluihin ja niiden tuloksiin.

-käytiin läpi vuosikokouksen esityslista ja hyväksyttiin se.

-käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

-paikalla ollut hallitus allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen.

-päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 4.5.2018 klo 13.30 Helsingissä.