Jäsenkirjeet

 

 

TYST ry   Jäsenkirje 1/2019                                                          14.2.2019       

 

HYVÄ TYSTILÄINEN                                                                                          

Oikein hyvää alkanutta vuotta sinulle. Tässä vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä tärkein asia on yhdistyksemme vuosikokous. Lisäksi kirjeessä on asiaa alkaneen vuoden muista tapahtumista, toiminnasta ja jäseneduista.

Tänäkin vuonna tulet saamaan kolme - neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet voi lukea myös TYSTin kotisivuilta (www.tyst.jytyliitto.net). Sivuilta löytyvät myös kaikki ilmoittautumisiin ja jäsenetuihin liittyvät lomakkeet, sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Jäsenkirjeet tullaan toimittamaan sinulle myös sähköisesti. Ellet saa jäsenkirjettä sähköpostiisi, osoitteesi ei todennäköisesti ole ajan tasalla rekisterissä. Käy siis tarkistamassa tietosi jässärissä.

 

VUOSIKOKOUS JA JÄSENKOULUTUS

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään su 14.4.2019 klo 10.00 Helsingissä Hotelli Presidentissä. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä päätetään yhdistyksen tulevaisuudesta. Toivomme, että varaat aikaa ja tulet päättämään yhteisistä asioista. Vuosikokoukseen jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita, jotka on toimitettava yhdistyksen hallitukselle 5.3.2019 mennessä. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta ja yhdistyksen nettisivuilta.

Matkakulut vuosikokoukseen korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan kulujen ylittäessä 10 euroa. Vuosikokousta edeltävänä päivänä 13.4.2019 järjestetään jäsenkoulutus Helsingissä. Jäsenkoulutus pidetään Jyty Metropolin kesäkoti Stansvikissä Laajasalossa. Kutsu vuosikokoukseen ja jäsenkoulutukseen kirjeen lopussa.

 

YHDISTYKSEN TULEVAISUUS

Yhdistyksen tulevaisuuden pohtiminen on ollut esillä hallituksen asialistalla muutaman vuoden. Asiaa on pohdittu myös yhdistyksen jäsentapahtumissa. Tulevaisuuden pohtimisen taustalla on yhdistyksen oma nykyinen tila, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä Jytyliiton yhdistysrakenteen muutokset. Toimiminen itsenäisenä valtakunnallisesti toimivana yhdistyksenä alkaa olemaan monessa suhteessa haasteellista. Taustalla on tietysti viimekädessä kysymys siitä, miten pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan perustehtäväämme, eli jäsenten edunvalvonnan järjestämiseen työpaikoilla.

Yhdistyksen hallitus on päätynyt esittämään varsinaiselle kokoukselle yhdistyksen lakkauttamista kuluvan vuoden lopussa ja jäsenten siirtymistä Jyty Metropolin jäseniksi. Jyty Metropoliin perustetaan oma alaosasto yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualoilla työskenteleville. Uusi alaosasto jatkaa Tystiläisten edunvalvonnan hoitamista ja kehittämistä. Asia esitellään jäsenkoulutuksessa yhdistyksen varsinaista kokousta edeltävänä päivänä.

Tulevista muutoksista huolimatta yhdistyksen toiminta jatkuu kuluvana vuonna normaalisti.

Puheenjohtaja vastaa mielellään kysymyksiin yhdistyksen tulevaisuudesta ja ottaa vastaan jäsenten ajatuksia ja ehdotuksia, olkaa rohkeasti yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

 

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS

Sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa vähintään neljäviidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Tästä syystä on varauduttu pitämään ylimääräinen varsinainen kokous 7.9.2019.

JYTYN MEGARISTEILY

Vuoden 2019 merkittävin Jytytapahtuma on Jytyn Mega risteily Tukholmaan 3-5.5.2019. Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista tapahtumaan. Tarkempaa tietoa tapahtumasta, yhdistyksen tuesta ja ilmoittautumisohjeet löydät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta https://tyst.jytyliitto.net

Voit ilmoittautua mukaan 15.3.2019 asti.

 

SAARISELÄN LOMAOSAKE

TYSTillä on kaksi lomaosaketta, joista Saariselän lomaosakkeen käyttö viikolle 39 arvotaan edellisten vuosien tapaan kesäkuussa. Jos haluat osallistua arvontaan, niin muista varata aikaa viikolle 39! Huoneisto Saariselällä on täysin varustettu, 54 neliömetrin kokoinen ja sinne mahtuu viisi henkilöä. Lomake ja ohjeet arvontaa varten löytyy TYSTin kotisivuilta, palauta lomake 1.6.2019. mennessä.

 

STIPENDIT

TYST jakaa jäsenetuna vuosittain opiskelustipendejä ja vapaa-ajan stipendejä. Stipendien saajat arvotaan, mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin stipendejä myönnetään. Stipendien määrä ja arvo vahvistetaan vuosikokouksessa. Viime vuonna oli haettavana viisi 150 euron arvoista opiskelustipendiä ja kymmenen 50 euron arvoista vapaa-ajan stipendiä. Ohjeet ja lomakkeet stipendien hakemiseen löytyy TYSTin kotisivuilta. Lomakkeissa näkyvät myös ne kriteerit, joiden perusteella stipendi voidaan myöntää. Vapaa-ajan stipendit arvotaan joulukuussa, opiskelustipendit arvotaan seuraavan vuoden alussa. Lisätietoja voi kysyä TYSTin puhelimesta 044-333 2969.

 

JYTYN KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Jyty järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia eri puolilla maata.

Jytyn koulutuskalenterista löytyvät mm. kaikki henkilöstön edustajia koskevat kurssit. Erityisesti omalla alueella järjestettäviä koulutuksia ja tapahtumia kannattaa pitää silmällä. Henkilöstön edustajia koskevat koulutukset maksaa kokonaan Jyty. Muista koulutuksista vastaa ainakin osittain yhdistys. TYST tukee jäsentensä koulutuksiin osallistumista korvaamalla osallistumismaksuja.

Halutessasi osallistua Jytyn järjestämiin koulutuksiin tai tapahtumiin ota ensin yhteyttä Henna Sotkasiiraan.

 

JÄSENHANKINTA

Muutostenkin keskellä vahvuutemme edunvalvonnan toteuttamisessa on jäsenmäärän ja aktiivisten toimijoiden varassa. Uusia jäseniä kaivataan ja työpaikoille tulisi saada edelleen lisää luottamusmiehiä. Toivommekin kaikkien jäsenten markkinoivan jäsenyyttä työpaikoilla ja tutuille, jotka työskentelevät yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualoilla.

Seuraavan jäsenkirjeen saat keväällä vuosikokouksen jälkeen. TYST:n hallitus toivottaa kaikille mukavaa lopputalvea, valoa ja lämpöä kohti mennään. Nähdään vuosikokouksessa.

 

YHTEYSTIETOJA

Meidät tavoitat nyt myös Facebookissa. Käy tykkäämässä!

Alla olevaan yhdistyksen puhelinnumeroon voit soittaa jäsenyyteen tai koulutukseen liittyvissä asioissa. TYST:n nettisivut löytyvät Jytyn sivujen kautta. Yhdistykselle voi myös lähettää sähköpostia.

TYST ry puhelin:             044-333 2969

sähköposti:                        tyst.info@gmail.com

nettisivut:                           www.tyst.jytyliitto.net

facebook:                          @tystyhditys

 

 

TYST ry   Jäsenkirje 3/2018                                                        21.11.2018

                             

HYVÄ TYSTILÄINEN

                                                                                                           

Tässä kirjeessä kuluvan vuoden viimeiset tervehdykset yhdistykseltäsi. Toivottavasti Sinulla on hetki aikaa lukemiseen. Kirjeessä on terveiset yhdistyksen hallituksen suunnitteluseminaarista. Pohdinnan kohteena oli ensi vuoden toiminnan suunnittelu sekä yhdistyksen tulevaisuuden pohtiminen.

YHDISTYKSEN TULEVAISUUS

Yhdistyksen tulevaisuuden pohtiminen on ollut esillä hallituksen asialistalla muutaman vuoden. Asiaa on pohdittu myös yhdistyksen jäsentapahtumissa. Tulevaisuuden pohtimisen taustalla on yhdistyksen oma nykyinen tila, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä Jytyliiton yhdistysrakenteen muutokset. Taustalla on tietysti viimekädessä kysymys siitä, miten pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan perustehtäväämme, eli jäsenten edunvalvonnan järjestämiseen työpaikoilla. Yhdistyksemme luottamusmiesverkosto on viime vuosina vähentynyt ja siten myös työpaikkojen tavoitettavuus on vaikeutunut. Uusien luottamusmiesten saaminen on osoittautunut melko hankalaksi. Tämä on yksi keskeisimmistä haasteista, kun tulevaisuuden vaihtoehtoja pohditaan. Päätöksiä yhdistyksen tulevaisuudesta tulemme tekemään seuraavan toimintavuoden kuluessa. 

Puheenjohtaja vastaa mielellään kysymyksiin yhdistyksen tulevaisuudesta ja ottaa vastaan jäsenten ajatuksia ja ehdotuksia, olkaa rohkeasti yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

LUOTTAMUSMIEHIÄ JA JÄSENIÄ KAIVATAAN

Järjestäytyminen työmarkkinoilla on huolestuttavasti laskussa. Nyt jos koskaan kuitenkin tarvittaisiin taas hyvää järjestäytymistä puolustamaan niitä työehtoja, joita aiempina vuosina on saatu neuvoteltua. Työnantajapuolelta kantautuu lisääntyvissä määrin huolestuttavia viestejä nykyisten työehtojen heikentämisestä, esim. Tes-pohjaisten vuosilomapäivien vähentämisestä, irtisanomissuojan heikentämisestä tai vaikkapa vuorotyölisien vähentämisestä. Toivommekin jokaisen teistä tekevän jäsenkampanjointia työkavereiden keskuudessa. Lisätietoja ja linkki jäseneksi liittymiselle löytyy sekä Jyty liiton, että Tyst ry:n kotisivuilta.

Myös luottamusmiehiä kaivattaisiin lisää työpaikoille. Toivoisimme teidän olevan työpaikoilla aktiivisia keskustelun avaajia luottamusmiehen asettamiseksi, ellei työpaikallanne sellaista jo ole. Kuluvana syksynä Jytyliitto järjestää työpaikoillaan luottamusmiesvaaleja. Toivommekin, että otatte työpaikallanne esiin kysymyksen luottamusmiehen valitsemiseksi, ellei sellaista työpaikallanne jo ole. Tukea ja neuvoa luottamusmiehen asettamiseksi tai luottamusmieheksi ryhtymisestä saat yhdistyksestä tai liitosta Päivi Salinilta.

YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS 2019

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään sunnuntaina 14.4.2019 Helsingissä. Edeltävänä päivänä pidetään koulutus- ja edunvalvontapäivä. Päivään pyydetään paikalle edunvalvonta-asiamies Päivi Salin kertomaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista ja vastaamaan jäsenten kysymyksiin. Lisäksi paneudutaan yhdistyksen tulevaisuuteen. Varaa kyseinen viikonloppu kalenteriisi ja tule paikan päälle vaikuttamaan. Tarkemmat tiedot saat seuraavassa jäsenkirjeessä.

KALENTERI

TYST tarjoaa edelleen jäsenetuna kalenterin, jonka saat postissa Jyty-lehden mukana. Jos et saa kalenteria, niin soita yhdistyksen puhelinnumeroon 044-333 2969 tai laita viestiä yhdistyksen sähköpostiin.

STIPENDIT

TYST myöntää jäsenilleen kuluvana vuonna viisi 150 euron arvoista opiskelustipendiä. Stipendin hakijalta edellytetään kirjallista todistusta opiskelun päättymisestä ja siitä, että se aiheuttaa opiskelijalle kustannuksia. Jos hakemuksia on enemmän kuin viisi, stipendin saajat valitaan arpomalla. Hakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen rahastonhoitaja Marja-Leena Kivivuori. Marja-Leenan yhteystiedot ovat: Multamäentie 2 b C 8, 80400 YLÄMYLLY.  Hakemukset tulee lähettää joulukuun loppuun mennessä.

Lisäksi arvotaan kymmenen 50 euron arvoista vapaa-ajan stipendiä. Vapaa-ajanstipendin hakemukset tulee lähettää marraskuun loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille Henna Sotkasiiralle osoitteeseen Tolarintie 4 A 6 00400 Helsinki.

Stipendien hakuohjeet ja lomakkeet löydät TYST:n nettisivuilta. Hakemusten tulee sisältää selvityksen kustannuksista. Muista laittaa mukaan tilisi numero, jolle haluat stipendin maksettavan.

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEEN ARVONTA

TYST omistaa viikko-osakkeen Punkaharjulta. Huoneisto on kooltaan 58 neliömetriä ja tarjoaa varustellut majoitustilat neljälle. Lomaviikko, joka kestää lauantaista lauantaihin, ajoittuu viikolle 12. Lomaosakkeen omavastuu on 300 euroa kyseiseltä viikolta.

Voit siis saada lomaviikon neljälle hengelle tuolla hinnalla, jos arpaonni sinua suosii.

Lomaviikon käyttöoikeus arvotaan ilmoittautuneiden kesken.

Jos haluat mukaan arvontaan, niin lähetä siitä ilmoitus yhdistyksen sähköpostiin tai perinteisen postin kautta Marja-Leenalle.  Arvontaan osallistuvat 31.12.2018 mennessä saapuneet ilmoitukset.

Arvontalomake löytyy TYST:n nettisivuilta.

Toinen viikko-osake on Saariselällä. Saariselän lomaosakkeen käyttö viikolle 39 arvotaan keväällä. Ohjeet Saariselän arvontaan saat vuoden ensimmäisessä kirjeessä.

TYST:n NETTISIVUT

Yhdistyksemme sivut löytyvät osoitteesta www.tyst.jytyliitto.net. Sivuilta saa tietoa tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä asioista. Sieltä löytyvät myös viimeisimmät jäsenkirjeet. Kannattaa myös muistaa, että sivuilla on yhteystietojen alla yhteydenottolomake. Sen kautta lähetetyt viestit tulevat varmasti perille ja luetuiksi.  Sivuilta löytyvät myös yhdistyksen säännöt sekä meitä koskevat työehtosopimukset.

Yhdistyksen nuorisovastaava on vienyt yhdistyksen myös Facebookiin luomalla omat sivut, käykää tutustumassa ja jakamassa sivuja. Nettisivuilta löytyy linkki Fb-sivuille.

JÄSENREKISTERI JA JÄSENKIRJEET

Jyty-liiton sähköiset asiointipalvelut ovat uudistuneet. Pyydämme kaikkia jäseniä käymään Jytyn sivujen kautta ”Jässärissä” päivittämässä omat tietosi ajan tasalle, kirjautumisohjeet löytyvät sivulta. Jäsentietojen ajan tasalla pitäminen on erityisen tärkeää nykyisen sähköisen tiedottamisen aikana. Kun tietosi ovat ajan tasalla varmistat liiton ja yhdistyksen tiedotteiden saapumisen itsellesi. Tulevana vuonna saat vielä yhdistykseltäsi perinteiset paperiset jäsenkirjeet, jatkossa siirrymme kokonaisuudessaan sähköiseen tiedottamiseen. Tulevana vuonna kokeilemme sähköisten jäsenkirjeiden lähettämistä.

        

TYST:n hallitus toivottaa kaikille oikein hyvää loppuvuotta! Pidetään yhteyttä!