Jäsenkirjeet

 

TYST ry   Jäsenkirje 3/2018                                                        21.11.2018

                             

HYVÄ TYSTILÄINEN

                                                                                                           

Tässä kirjeessä kuluvan vuoden viimeiset tervehdykset yhdistykseltäsi. Toivottavasti Sinulla on hetki aikaa lukemiseen. Kirjeessä on terveiset yhdistyksen hallituksen suunnitteluseminaarista. Pohdinnan kohteena oli ensi vuoden toiminnan suunnittelu sekä yhdistyksen tulevaisuuden pohtiminen.

YHDISTYKSEN TULEVAISUUS

Yhdistyksen tulevaisuuden pohtiminen on ollut esillä hallituksen asialistalla muutaman vuoden. Asiaa on pohdittu myös yhdistyksen jäsentapahtumissa. Tulevaisuuden pohtimisen taustalla on yhdistyksen oma nykyinen tila, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä Jytyliiton yhdistysrakenteen muutokset. Taustalla on tietysti viimekädessä kysymys siitä, miten pystymme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan perustehtäväämme, eli jäsenten edunvalvonnan järjestämiseen työpaikoilla. Yhdistyksemme luottamusmiesverkosto on viime vuosina vähentynyt ja siten myös työpaikkojen tavoitettavuus on vaikeutunut. Uusien luottamusmiesten saaminen on osoittautunut melko hankalaksi. Tämä on yksi keskeisimmistä haasteista, kun tulevaisuuden vaihtoehtoja pohditaan. Päätöksiä yhdistyksen tulevaisuudesta tulemme tekemään seuraavan toimintavuoden kuluessa. 

Puheenjohtaja vastaa mielellään kysymyksiin yhdistyksen tulevaisuudesta ja ottaa vastaan jäsenten ajatuksia ja ehdotuksia, olkaa rohkeasti yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

LUOTTAMUSMIEHIÄ JA JÄSENIÄ KAIVATAAN

Järjestäytyminen työmarkkinoilla on huolestuttavasti laskussa. Nyt jos koskaan kuitenkin tarvittaisiin taas hyvää järjestäytymistä puolustamaan niitä työehtoja, joita aiempina vuosina on saatu neuvoteltua. Työnantajapuolelta kantautuu lisääntyvissä määrin huolestuttavia viestejä nykyisten työehtojen heikentämisestä, esim. Tes-pohjaisten vuosilomapäivien vähentämisestä, irtisanomissuojan heikentämisestä tai vaikkapa vuorotyölisien vähentämisestä. Toivommekin jokaisen teistä tekevän jäsenkampanjointia työkavereiden keskuudessa. Lisätietoja ja linkki jäseneksi liittymiselle löytyy sekä Jyty liiton, että Tyst ry:n kotisivuilta.

Myös luottamusmiehiä kaivattaisiin lisää työpaikoille. Toivoisimme teidän olevan työpaikoilla aktiivisia keskustelun avaajia luottamusmiehen asettamiseksi, ellei työpaikallanne sellaista jo ole. Kuluvana syksynä Jytyliitto järjestää työpaikoillaan luottamusmiesvaaleja. Toivommekin, että otatte työpaikallanne esiin kysymyksen luottamusmiehen valitsemiseksi, ellei sellaista työpaikallanne jo ole. Tukea ja neuvoa luottamusmiehen asettamiseksi tai luottamusmieheksi ryhtymisestä saat yhdistyksestä tai liitosta Päivi Salinilta.

YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS 2019

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään sunnuntaina 14.4.2019 Helsingissä. Edeltävänä päivänä pidetään koulutus- ja edunvalvontapäivä. Päivään pyydetään paikalle edunvalvonta-asiamies Päivi Salin kertomaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista ja vastaamaan jäsenten kysymyksiin. Lisäksi paneudutaan yhdistyksen tulevaisuuteen. Varaa kyseinen viikonloppu kalenteriisi ja tule paikan päälle vaikuttamaan. Tarkemmat tiedot saat seuraavassa jäsenkirjeessä.

KALENTERI

TYST tarjoaa edelleen jäsenetuna kalenterin, jonka saat postissa Jyty-lehden mukana. Jos et saa kalenteria, niin soita yhdistyksen puhelinnumeroon 044-333 2969 tai laita viestiä yhdistyksen sähköpostiin.

STIPENDIT

TYST myöntää jäsenilleen kuluvana vuonna viisi 150 euron arvoista opiskelustipendiä. Stipendin hakijalta edellytetään kirjallista todistusta opiskelun päättymisestä ja siitä, että se aiheuttaa opiskelijalle kustannuksia. Jos hakemuksia on enemmän kuin viisi, stipendin saajat valitaan arpomalla. Hakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen rahastonhoitaja Marja-Leena Kivivuori. Marja-Leenan yhteystiedot ovat: Multamäentie 2 b C 8, 80400 YLÄMYLLY.  Hakemukset tulee lähettää joulukuun loppuun mennessä.

Lisäksi arvotaan kymmenen 50 euron arvoista vapaa-ajan stipendiä. Vapaa-ajanstipendin hakemukset tulee lähettää marraskuun loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille Henna Sotkasiiralle osoitteeseen Tolarintie 4 A 6 00400 Helsinki.

Stipendien hakuohjeet ja lomakkeet löydät TYST:n nettisivuilta. Hakemusten tulee sisältää selvityksen kustannuksista. Muista laittaa mukaan tilisi numero, jolle haluat stipendin maksettavan.

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEEN ARVONTA

TYST omistaa viikko-osakkeen Punkaharjulta. Huoneisto on kooltaan 58 neliömetriä ja tarjoaa varustellut majoitustilat neljälle. Lomaviikko, joka kestää lauantaista lauantaihin, ajoittuu viikolle 12. Lomaosakkeen omavastuu on 300 euroa kyseiseltä viikolta.

Voit siis saada lomaviikon neljälle hengelle tuolla hinnalla, jos arpaonni sinua suosii.

Lomaviikon käyttöoikeus arvotaan ilmoittautuneiden kesken.

Jos haluat mukaan arvontaan, niin lähetä siitä ilmoitus yhdistyksen sähköpostiin tai perinteisen postin kautta Marja-Leenalle.  Arvontaan osallistuvat 31.12.2018 mennessä saapuneet ilmoitukset.

Arvontalomake löytyy TYST:n nettisivuilta.

Toinen viikko-osake on Saariselällä. Saariselän lomaosakkeen käyttö viikolle 39 arvotaan keväällä. Ohjeet Saariselän arvontaan saat vuoden ensimmäisessä kirjeessä.

TYST:n NETTISIVUT

Yhdistyksemme sivut löytyvät osoitteesta www.tyst.jytyliitto.net. Sivuilta saa tietoa tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä asioista. Sieltä löytyvät myös viimeisimmät jäsenkirjeet. Kannattaa myös muistaa, että sivuilla on yhteystietojen alla yhteydenottolomake. Sen kautta lähetetyt viestit tulevat varmasti perille ja luetuiksi.  Sivuilta löytyvät myös yhdistyksen säännöt sekä meitä koskevat työehtosopimukset.

Yhdistyksen nuorisovastaava on vienyt yhdistyksen myös Facebookiin luomalla omat sivut, käykää tutustumassa ja jakamassa sivuja. Nettisivuilta löytyy linkki Fb-sivuille.

JÄSENREKISTERI JA JÄSENKIRJEET

Jyty-liiton sähköiset asiointipalvelut ovat uudistuneet. Pyydämme kaikkia jäseniä käymään Jytyn sivujen kautta ”Jässärissä” päivittämässä omat tietosi ajan tasalle, kirjautumisohjeet löytyvät sivulta. Jäsentietojen ajan tasalla pitäminen on erityisen tärkeää nykyisen sähköisen tiedottamisen aikana. Kun tietosi ovat ajan tasalla varmistat liiton ja yhdistyksen tiedotteiden saapumisen itsellesi. Tulevana vuonna saat vielä yhdistykseltäsi perinteiset paperiset jäsenkirjeet, jatkossa siirrymme kokonaisuudessaan sähköiseen tiedottamiseen. Tulevana vuonna kokeilemme sähköisten jäsenkirjeiden lähettämistä.

        

TYST:n hallitus toivottaa kaikille oikein hyvää loppuvuotta! Pidetään yhteyttä!

 

 

 

Jäsenkirje 2/2018                                                                            11.5.2018

 

HYVÄ TYSTILÄINEN                                                                                          

Tässä vuoden toisessa jäsenkirjeessä on asiaa huhtikuussa pidetystä vuosikokouksesta, syksyn jäsentapahtumasta, opiskelu- ja harrastestipendeistä ja Saariselän viikko-osakkeen arvonnasta

Kirjeessä on tarkemmat ohjeet liittyen opiskelu- ja harrastestipendien arvontaan, Saariselän lomaviikon arvontaan ja syksyn jäsentapahtuman ilmoittautumiseen. Kannattaa myös käydä katsomassa TYSTin omia nettisivuja. Sivuilta löytyvät kaikki käyttämämme lomakkeet, tietoja hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista ja yhteystietoja. Sivuille kokoamamme tietoa meitä TYSTiläisiä koskevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Myös jäsenkirjeet löytyvät TYST:n sivuilta.

VUOSIKOKOUKSEN KUULUMISET

TYST ry:n vuosikokous pidettiin 15.4.2018 Helsingissä Hotelli Presidentissä. Vuosikokoukseen osallistui 21 jäsentä.  Kiitokset kaikille osallistujille kiinnostuksesta yhdistyksen asioista päättämistä kohtaan.

Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen muuttaminen liiton mallisääntöjen mukaiseksi, sekä sääntömääräiset asiat. Sääntömuutokset koskivat lähennä jäsenmaksumuutoksia, jotka johtuvat vuoden alusta Jytyliitossa käyttöön otetusta liittojäsenmaksusta. Vuosikokouksessa valitun hallituksen yhteystiedot löytyvät yhdistyksen sivuilta netissä. Tämän kirjeen lopusta löydät yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Olli-Pekka Kulju. Muut yhdistyksen toimihenkilöt löytyvät kirjeen lopusta. Yhdistyksemme talous on edelleen vakaa ja jäsenedut säilyvät pääosin ennallaan.

Ammattia täydentävää opiskelua tuetaan jatkossakin jakamalla viisi 150 euron suuruista opiskelustipendiä. Lisäksi jaetaan kymmenen 50 euron suuruista harrastestipendiä. Osallistumista Jytyn järjestämiin koulutuksiin tuetaan ja jäsenten toivotaan osallistuvan niihin.

Vuosikokousta edeltävänä päivänä oli yhdistyksen oma koulutuspäivä, johon osallistui 18 jäsentä. Koulutuspäivässä kuultiin edunvalvonta-asiamies Päivi Salinin katsaus uusista työehtosopimuksista ja työehtosopimusneuvotteluista. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja alusti keskustelua yhdistyksen tilasta ja tulevaisuudesta.

SAARISELÄN LOMA-OSAKKEEN VIIKON 39 ARVONTA

TYSTin lomaosakkeen käyttö viikolle 39 arvotaan kuten aiempinakin vuosina. Jos haluat mukaan arvontaan, niin ilmoittaudu 1.6. mennessä sähköpostilla TYST:n osoitteeseen tyst.info@gmail.com, tai postitse Marja-Leena Kivivuorelle osoitteeseen Multamäentie 2b C8, 80400 YLÄMYLLY. Lomaviikon saaja arvotaan kesäkuussa. Jäsenistön esityksestä viikon omavastuu puolitetaan kuluvalla toimikaudella, Saariselän omavastuu on näin ollen 150 €. Lomaosake sijaitsee Saariselän lomakeskuksessa. Huoneisto on täysin varustettu ja kooltaan 54 neliömetriä. Huoneistoon mahtuu viisi henkilöä.

STIPENDIT

TYST jakaa edellisten vuosien tapaan viisi 150 euron suuruista opiskelustipendiä, jota voi hakea opiskelun päätyttyä laittamalla päättötodistus hakemuksen liitteeksi. Stipendien arvontaan voi osallistua, jos on ollut yhdistyksemme jäsen vähintään yhden vuoden hakuajan päättymiseen mennessä. Jaossa on myös kymmenen kappaletta 50 euron arvoista vapaa-ajan stipendiä, Vapaa-ajan stipendin haku päättyy marraskuussa ja opiskelustipendin haku joulukuussa. Stipendit maksetaan joulu- ja tammikuussa

Stipendien ja lomaosakkeiden hakulomakkeita emme enää postita, vaan ohjeet ja lomakkeet löydät yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.tyst.jytyliitto.net otsikon Lomakkeita alta. Jos sinulla on kysyttävää stipendeistä tai lomaosakkeista, niin saat lisätietoja soittamalla TYST:n puhelimeen 044 333 2969.

YHDISTYKSEN JÄSENTAPAHTUMA

Yhdistyksen toinen oma jäsenkoulutus pidetään tulevana syksynä Rantasalmella Hotelli Järvisydämessä. Koulutuksen ajankohta on 22-23.9.2018. Matkaan lähdemme aamulla noin 8.00 Helsingistä ja paluu sunnuntai iltana Helsinkiin n.18.00.  Koulutuksen aiheena on pohtia ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja tulevaisuutta, eli miten jatkossa varmistamme jäsenistömme edunvalvonnan muuttuvassa toimintaympäristössä. Aikaa on varattu myös ohjatulle metsäretkelle ja muulle yhdessäololle. Toivottavasti lähdet mukaan kanssamme pohtimaan yhteisiä asioita.

Koulutukseen on varattu 40 paikkaa, mikäli osallistujia on enemmän, niin osallistujat arvotaan. Matkan omavastuu on 100 €, joka sisältää matkat, majoituksen ja ruokailut. Myös matkakulut kotoa Helsinkiin tai Rantasalmelle kulujen ylittäessä 10 €. Hotelli Järvisydämen yhteydessä olevan kylpylän sisäänpääsymaksu ei sisälly majoituksen, eikä omavastuun hintaan. Sitovat ilmoittautumiset voi tehdä kirjeen lopussa olevalla ilmoittautumislomakkeella Nina-Maarit Myllerille (osoite lomakkeessa), tai sähköpostilla ilmoittamalla samat tiedot yhdistyksen sähköpostiin. Ilmoittautumiset 8.6.2018. mennessä. Lisätietoja voit kysellä Nina-Maaritilta tai Olli-Pekalta. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja aikataulusta lähetetään mukaan lähtijöille.

HUOM! Ilmoittautumislomake löytyy lomakkeita sivulta.

JYTYN TAPAHTUMAT

Muistathan, että TYST:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös moniin Jytyn koulutuksiin ja tapahtumiin. Jytyn nettisivuilta saat ajankohtaista tietoa oman alueesi ja valtakunnallisista tapahtumista. Jos sinulla on kysyttävää koulutuksiin osallistumisesta, niin soita TYSTin puhelimeen 044 333 2969.

Kannattaa seurata sekä Jytyn sivuja, että TYSTin omia sivuja. TYSTin sivuille pyritään keräämään tietoa tapahtumista, joihin kannustamme osallistumaan.

Voit kysellä osallistumista yhdistyksen sihteeriltä tai puheenjohtajalta ja saat samalla tiedon, miten yhdistys tukee osallistumista.

TYÖEHTOSOPIMUKSET

Molemmille yhdistyksen edustamille sopimusaloille saatiin voimaan uudet työehtosopimukset maaliskuun aikana. Työehtosopimukset päivittyvät yhdistyksen ja liiton sivuille lähiaikoina.

Muutoksiin voi käydä tutustumassa sopimusten allekirjoituspöytäkirjoista, jotka löytyvät liiton sivuilta.

LUOTTAMUSMIEHIÄ KAIVATAAN

Yhdistyksen toimijoille ja liiton asiamiehille tulleiden kyselyjen pohjalta on luettavissa, että työpaikoilla kaivataan ja olisi tarvetta luottamusmiehille. Luottamusmies on työnantaja- tai toimipaikkakohtainen henkilöstön edustaja, joka valitaan työntekijöiden keskuudesta. Luottamusmiehen valitsemiseksi tarvitaan omaa aktiivisuutta työntekijöiden kesken. Puhukaa järjestäytymisestä ja keskustelkaa, josko keskuudestanne löytyisi tehtävästä kiinnostunutta henkilöä. Yhdistys ja liitto neuvovat ja auttavat teitä kyllä luottamusmiehen valintaan koskevissa käytännön asioissa.

TYÖPAIKKAKAHVIT JA JÄSENHANKINTAA

Jäsenmäärän kasvaminen on kaikkien jäsenten yhteinen etu. Mitä enemmän meitä on, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa työpaikoilla ja työelämän ehtoihin.

Toivoisimmekin kaikkien jäsenten miettivän mahdollisuuksia uusien jäsenten hankintaan. Parasta jäsenhankintaa on yhdistyksen ja liiton markkinoiminen työpaikoilla. Toivomme teidän miettivän mahdollisuuksia järjestää esimerkiksi pienen kahvitilaisuuden työpaikalla, jossa voisitte keskustella esim luottamusmiehen asettamisesta ja markkinoida jäsenyyttä. Yhdistys tukee ja auttaa tarvittaessa liiton aluetyöntekijöiden kanssa kahvituksen järjestämisessä. Yhdistys kustantaa kohtuullisen tarjoilun.

Mikäli olet kiinnostunut kahvitilaisuuden järjestämisestä, otathan yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan.

PÄIVITYSTÄ

Muistathan päivittää jäsen- ja yhteystietosi, jos niihin tulee muutoksia. Päivitys onnistuu Jytyn nettisivuilla ”jässärissä”, jonne voi kirjautua henkilötunnuksilla. Asia hoituu myös puhelimitse soittamalla Jytyn jäsenrekisteriin.                                    

Seuraavan jäsenkirjeen saat luettavaksesi syksyllä.